ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2924/14-4-2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΗ)  ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.