ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ “ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΑ”

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 79539/23-11-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς "Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά" δικαιούχος του εν λόγω βραβείου είναι ή κα Πορτοκάλη Μαρία – Εστέρ.