ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25807/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.:

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

2. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΣΤΙΣ Κ. Κ:

Α) ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ

Β) ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ