ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13571/21-05-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1851/04-12-2015 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΤΟΥΣ /ΤΙΣ Κ.Κ:

1. ΓΑΒΑΛΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ  ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

2.ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΣΤΕΡ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,

3.ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,

4. ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ