ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11515/31-05-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29711/21-09-2015 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΣ Κ.Κ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ

3. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αποτελέσματα υποτροφίας: