ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 28818/04-08-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ,ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

  1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
  2. ΝΙΚΟΛΑΊΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ,
  3. ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
  4. ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ,
  5. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
  6. ΤΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  7. ΓΚΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
  8. ΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
  9.  ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  10.  ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ