ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 28818/04-08-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ,ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

  1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
  2. ΝΙΚΟΛΑΊΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ,
  3. ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
  4. ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ,
  5. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
  6. ΤΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  7. ΓΚΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
  8. ΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
  9.  ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  10.  ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αποτελέσματα υποτροφίας: