ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60199/09-09-2016  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ  ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΟΥΣ  Κ.Κ.

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ   ΚΑΙ

2. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΟΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ