ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017  ΔΥΟ  (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ:

  1. Κατσούκα Ελένη – Θεοδοσία του Γεωργίου, σπουδάστρια της Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Κουφαλίων, με ειδικότητα την Αισθητική,

  2. Καρασαββίδης Στέφανος του Νικολάου, σπουδαστής της Α’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας, με ειδικότητα Τεχνικός Πληροφορικής.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.