ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018  ΜΙΑΣ  (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ  ΣΤΟΝ: 

κ.  Πούλιο Αθανάσιο του Κων/νου,  πτυχιούχο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με βαθμό πτυχίου 8,63, έτος αποφοίτησης το 2016 και καταγωγή από την Μακεδονία, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Δανία στο Πανεπιστήμιο Technical University of Denmark (DTU) με αντικείμενο σπουδών Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum Ehgineering),

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.