ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 60207/02-09-2016 ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΟΙ:΅

1. ΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΒΟΥΒΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

3. ΠΑΓΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ