ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ “ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ”

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΏ (1.500,00Ε) ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αποτελέσματα υποτροφίας: