ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠO ΤΗ ΔΩΡΕΑ “ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ”

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24032/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ -ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.000,00Ε-  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ Κ.Κ:

Α) ΖΗΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β) ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ