ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ “ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ”

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΏ (3.000,00Ε) ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΛΙΑΠΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΖΗΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ