ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 102413/15/13-01-2016 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ:

Α. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

1. ΑΘΗΝΑ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2. ΜΑΡΙΑ -ΕΣΤΕΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

4, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Β. ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ

Γ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

Δ. ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ 1851/04-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ.