ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22640/25-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΤΟΥΣ;

1. ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

2. ΒΙΣΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3. ΒΟΥΛΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.