ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγραφό της αριθμ. πρωτ. 61744/17.10.2018 συμφωνεί με την επιλογή  της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 29297/π.έ./13.09.2018) των υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 605/09.02.2018

2. 659/22.02.2018

3. 582/29.01.2018 

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 07.11.2017 πρόσκληση χορήγησης είκοσι (20) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από το Δήμο Θεσσαλονίκης από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.