ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης πέντε  (5)  συνολικά υποτροφιών κατόπιν γραπτού διαγωνισμού από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. ,  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 47632/02-10-2020  συμφωνεί με τη χορήγηση δύο υποτροφιών στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού υποψηφίους με αριθμό  πρωτοκόλλου αίτησης:

  1. 943/22-05-2020
  2. 954/28-05-2020