ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Π.Θ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ Dr.Jur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ”

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-02-2019 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 66624/22-11-2019 συμφωνεί  με τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου από τα έσοδα  της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του  Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 227/05-11-2019,