06/11/2014 ΝΕΟ!!!!! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 01/07/2014(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ PDF)

ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ  

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο