22-07-02015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Φ.ΧΡΙΣΤΙΔΗ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53773/17-07-2015  ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
 

Αποτελέσματα υποτροφίας: