22-07-02015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53284/14-07-2015 ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.