22-07-2015 ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53771/15-07-2015  ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25809/18-06-2015  ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.