23/07/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53775/22-07-2015  ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.