25/2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο