27 Δεκεμβρίου 2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 35610/27-12-2022 αποφάσισε: Α. ως δικαιούχους για τη χορήγηση των δύο (2) υποτροφιών στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 1. 25710/21-11-2022 και ...
23 Δεκεμβρίου 2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ” ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 34355/20-12-2022 αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα της Δωρεάς: «στη μνήμη του καθηγητή Α. Φ. Χριστίδη» στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 2...
14 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ)

Η Τετραμελής Επιτροπή επιλογής υποψηφίου με το πρακτικό ( ημερομηνία email 13/12/2022) αποφάσισε : Nα δοθεί η οικονομική ενίσχυση των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 17349/24-10-2022, καθ...
7 Δεκεμβρίου 2022

Έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη 2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 30367/06-12-2022 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π....
30 Αυγούστου 2022

Έγκριση αποτελεσμάτων γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 92861/30-08-2022 αποφάσισε να εγκρίνει το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 65199/03-05-2022 ως υπότροφο...
23 Ιουνίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΣ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ – ΤΣΕΡΝΟΥ”

Στην από 11-04-2022 συνεδρίασή της, τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων της δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου»- αφού...
15 Ιουνίου 2022

Επιλογή δέκα προπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. ως υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδ έτος 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 76634/10-06-2022 ενέκρινε: α) ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 1 62465/14-04-2022 2 62910/15-04-2022 3 53705/10-03-2022 4 573...
30 Μαΐου 2022

Χορήγηση σε υποψηφίους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 72406/30-05-2022 αποφάσισε: Α) τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 1. 61181/11-04-2022: διότι μετά από έλεγχο τω...
26 Μαΐου 2022

Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ. ως υποτρόφου για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα ου κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου, ακαδ έτους 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 71760/26-05-2022 ενέκρινε: Α. την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου τον υποψήφιο με αριθμ...