27 Νοεμβρίου 2023

Χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr iur Δημητρίου Καραντώνη»

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την αριθ. Πρωτ: 27014/27-11-2023 αποφάση του εγκρίνει τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ....
4 Ιουλίου 2023

Έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την αρ. πρωτ, 81902/29-06-2023  απόφασή του ενέκρινε το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού για την υποτροφία του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και ανέδ...
9 Ιουνίου 2023

Χορήγηση σε υποψήφιους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα για το έτος 2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 75923/08-06-2023 ενέκρινε: Α)  για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης  τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 1 57253/24-03-2023 2 58106/2...

Χορήγηση σε υποψήφιους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 75929/08-06-2023 ενέκρινε: Α)  για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 52817/08-03-2023: διότι έχει μηδενικό ...
7 Ιουνίου 2023

Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 75298/07-06-2023 ενέκρινε: Α) την επιλογή ως υποτρόφου για τη χορήγηση της υποτροφίας, του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 60308/04-04-2023 διότι πληροί όλ...

Επιλογή δύο (2) υποτρόφων για χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού από την κληροδοσία Λαμπρινής – Λίνας Αθανασούλα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 75088/06-06-2023 ενέκρινε: Α. την επιλογή ως υποτρόφων ακαδ έτους 2023-2024 από τα έσοδα της κληροδοσίας Λαμπρινής- Λίνας Αθανασούλα τους υποψηφίους με...
6 Ιουνίου 2023

Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ. ως υποτρόφου για σπουδές στο εσωτερικό από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 74804/06-06-2023 ενέκρινε: Α. την επιλογή ως υποτρόφου ακαδ έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου, του υποψήφιου με αριθμό αί...

Επιλογή δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 74511/02-06-2023 ενέκρινε: α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδ έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα τους υποψήφιους με αριθμό αί...
16 Μαρτίου 2023

Χορήγηση υποτροφίας σε έναν πτυχιούχο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση του με 233/14-03-2023 (Αριθμ. πρωτ. εγγράφου 54358/14-03-2023) αποφάσισε: Α) την επιλογή ως υποτρόφου για το ακαδ έτος 2022-2023 για τη χορήγηση της υποτροφίας της υποψήφ...