6 Μαρτίου 2024

Εγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο αριθ. Πρωτ: 49370/05-06-2024 αποφάσισε εγκρίνει τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού, μηνιαίου ποσού ύψους 400€, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβρ...
5 Μαρτίου 2024

Πρακτικό επιλογής υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ έτους 2023-2024 κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη

Πρακτικό επιλογής υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ έτους 2023-2024 κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) ...
23 Φεβρουαρίου 2024

Επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διατριβής από τα έσοδα της κληροδοσίας Μερόπης Ενυάλη

Το Συμβούλιο  Διοίκησης του Α.Π.Θ. με την αρ. πρωτ: 46734/23-02-2024 απόφασή του ενέκρινε τη πρόταση της της Επιτροπής Ενυαλίου κληροδοτήματος και κατέδειξε ως δικαιούχο της επιχορήγησης την υποψήφια με αριθμό αίτησης 84...

Χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το έτος 2023

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με την αριθ. Πρωτ: 46745/23-02-2024 αποφάση του εγκρίνει τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 500,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της...
20 Φεβρουαρίου 2024

Επιλογή τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45653/20-02-2024 αποφάσισε αποφάσισε: α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 των υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 1 13500/18-10-202...

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε σπουδαστή ΕΠΑ.Λ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45652/20-02-2024 αποφάσισε αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στον ...

Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδ. έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45650/20-02-2024 αποφάσισε: α) την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη την υποψήφισ με αρι...

Επιλογή δύο (2) πρωτοετών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45654/20-02-2024 αποφάσισε: α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 1 23781/15-11-2023 2...

Χορήγηση μίας υποτροφίας σε πρωτοετή φοιτήτρια ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα, για το ακαδ έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45651/20-02-2024 αποφάσισε τη χορήγηση της  υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην υποψήφια με...