Δωρεά: «σε μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.»

Ο καθηγητής Χρήστος Μ. Ζιωγάνας γεννήθηκε στη Σμίξη Γρεβενών το 1940. Ήτο ο πρωτότοκος από τα έξι παιδιά αγροτικής οικογένειας.

Ήτανε παντρεμένος με την νηπιαγωγό Παρασκευή Β. Τσάρα. Παιδιά, δύο γιοι, ο Μενέλαος γεωπόνος και ο Βασίλειος γιατρός.

Από τα πρώτα σχολικά χρόνια διεκρίνετο για την έφεση του στα γράμματα. Όλες οι σπουδές του (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές) πραγματοποιήθηκαν με τη  χορήγηση κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ). Μετά την απόκτηση του πτυχίου της Γεωπονίας, έγινε κάτοχος του Master of Science (M.Sc) στην Αγροτική Οικονομία από το Department of Agricultural Economics του Wye College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (έτος 1975) και του Διδακτορικού Διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο (έτος 1981), παίρνοντας τον τίτλο Philosophy Doctor (Ph.D).

Μέχρι το 1985 υπηρέτησε αόκνως στο Υπουργείο Γεωργίας. Την ίδια χρονιά εκλέγεται παμψηφεί επίκουρος καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.. Διδάσκει σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία. Υπήρξε μέλος πολλών ελληνικών και ξένων Συλλόγων καθώς και Πρόεδρος στην Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο).

Έχει περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) δημοσιεύσεις, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα γεωργοοικονομικού περιεχομένου, επίσης μονογραφίες βασισμένες σε έρευνα γεωργοοικονομικών θεμάτων. Ήτο υπεύθυνος σε αναπτυξιακές μελέτες περιοχών της πατρίδος μας, καθώς και σε αξιολογήσεις πολλών αυτοτελών αναπτυξιακών και επιστημονικών μελετών και συντονιστής σε ερευνητικά προγράμματα.

Βιβλία: «Γεωργική Οικονομική Έρευνα», «Οικονομική Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», «Οικονομικότητα και Παραγωγικότητα της πορτοκαλιάς στην Ελλάδα», «Δυναμικές μονάδες, Δυνητικές Καινοτομίες και Αναδιάρθρωση του Γεωργικού Τομέα», «Κοστολόγηση Αγροτικών Προϊόντων», «Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης», «Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη».

«Έφυγε» νωρίς, εν ενεργεία ακόμη, τον Μάρτιο του 2006. Άφησε πλούσιο επιστημονικό έργο και μνήμες από έναν τίμιο και εργατικό άνθρωπο.

Η οικογένεια του, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, καθιέρωσε δωρεά χιλίων (500,00) ευρώ, για τη βράβευση ενός φοιτητή ή φοιτήτριας του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., που θα έχει περατώσει τις σπουδές του σε πέντε (5) έτη και θα έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας.