ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

ΨΤΨΧ46Ψ8ΧΒ-ΑΗΙ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Ι. Τσατσαρώνη 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 

Κατάσταση:  Ενεργή