ΕΛΗΞΕ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Δωρεάς Κ. Καραντώνη έτους 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝΨΜΔ946Ψ8ΧΒ-ΛΜΧ Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου Δωρεάς Κ. Καραντώνη έτους 2022

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Χρηματικό Βραβείο 

Είδος κινητικότητας : Εισερχόμενοι Φοιτητές 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Κατάσταση:  Ενεργή