ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα για το ακαδ έτος 2023-2024

ΨΗ6Ε46Ψ8ΧΒ-61Β Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα για το ακαδ έτος 2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή