ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για σπουδαστές ΕΠΑΛ) κληροδοτήματος Κ. Κατσέα ακαδ έτους 2023-2024

Ψ4ΘΓ46Ψ8ΧΒ-Ι2Κ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για σπουδαστές ΕΠΑΛ) κληροδοτήματος Κ. Κατσέα ακαδ έτους 2023-24ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΠΑΛ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΠΑΛ)

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή