ΕΛΗΞΕ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για μαθητές Γυμνασίων) κληροδοτήματος Κ. Κατσέα ακαδ έτους 2023-2024

ΨΤΚ546Ψ8ΧΒ-9ΛΡ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (για μαθητές Γυμνασίων) κληροδοτήματος Κ. Κατσέα ακαδ έτους 2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)

Τόπος Υποτροφίας:  Ελλάδα 

Τύπος Υποτροφίας:  Υποτροφία 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ:  Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Προέλευση Φοιτητών:  Έλληνες Φοιτητές 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:  Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 

Σχετικά έγγραφα : 

 Αρχείο
Αρχείο 

Κατάσταση:  Ενεργή